Yeni Üretime Eklenen Standartlar


 

Yeni İyon Kromatografi Kalibrasyon Standartları

IV-STOCK-61

IC (İyon Kromatografisi) Kalibrasyon Standardı, su matrisli sertifikalı bir referans materyaldir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

Ürün Kodu Açıklama/Ürün Özellikleri Ambalaj
IV-STOCK-61-125ML ANION MIX A 125 ml
IV-STOCK-61-500ML ANION MIX A 500 ml

IV-STOCK-62

IC (İyon Kromatografisi) Kalibrasyon Standardı, su matrisli sertifikalı bir referans materyaldir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

Ürün Kodu Açıklama/Ürün Özellikleri Ambalaj
IV-STOCK-62-125ML CATION MIX B 125 ml
IV-STOCK-62-500ML CATION MIX B 500 ml

IV-STOCK-63

IC (İyon Kromatografisi) Kalibrasyon Standardı, su matrisli sertifikalı bir referans materyaldir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

Ürün Kodu Açıklama/Ürün Özellikleri Ambalaj
IV-STOCK-63-125ML ANION MIX 4 125 ml
IV-STOCK-63-500ML ANION MIX 4 500 ml

IV-STOCK-64

IC (İyon Kromatografisi) Kalibrasyon Standardı, su matrisli sertifikalı bir referans materyaldir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

Ürün Kodu Açıklama/Ürün Özellikleri Ambalaj
IV-STOCK-64-125ML ANION MIX 5 125 ml
IV-STOCK-64-500ML ANION MIX 5 500 ml

Yeni Tekli Element Standartları

CGPTNO31

1000 ppm (μg/mL) ICP için platin klorür içermez, nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyaldir. Bu platin standardı NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

CGPTNO31-125ML 1000 ppm Platinum chloride free in HNO3 for ICP 125 ml
CGPTNO31-500ML 1000 ppm Platinum chloride free in HNO3 for ICP 500 ml

CGNB2O51

1000 ppm (μg/mL) ICP için Niobium içermez, nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir.

CGNB2O51-125ML 1000 ppm Ta FREE Niobium in HNO3 for ICP 125 ml
CGNB2O51-500ML 1000 ppm Ta FREE Niobium in HNO3 for ICP 500 ml

CGNB2O510

10000 ppm (μg/mL) ICP için Niobium içermez, nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir.

CGNB2O510-125ML 10000 ppm Ta FREE Niobium in HNO3 for ICP 125 ml
CGNB2O510-500ML 10000 ppm Ta FREE Niobium in HNO3 for ICP 500 ml

CGWH2O1

1000 ppm (μg/mL) ICP için Tungsten, nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyaldir. Bu Tungsten standardı NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir

CGWH2O1-125ML 1000 ppm Tungsten in HNO3 for ICP 125 ml
CGWH2O1-500ML 1000 ppm Tungsten in HNO3 for ICP 500 ml

CGZRCL10

10.000 ppm (μg/mL) ICP için Zirkonyum, hidroklorik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyaldir. Bu Zirkonyum standardı NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir

CGZR10-125ML 10.000 ppm Zirconium in HCI for ICP 125 ml
CGZR10-500ML 10.000 ppm Zirconium in HCI for ICP 500 ml

Yeni Çoklu (Multi) Element Standartları

THERMO-5A

ICAP Q Thermo Standardı nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir

THERMO-5A-125ML THERMO ICAP Q 125 ml
THERMO-5A-250ML THERMO ICAP Q, 250 mL 250 ml

THERMO-4AREV

Tune B ICAP Thermo Standard nitrik asit/hidroklorik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyaldir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

THERMO-4AREV-1L THERMO TUNE B ICAP, 1L 1 Litre
THERMO-4AREV-500ML THERMO TUNE B ICAP, 500 mL 500 ml

TUNE F-X-SERIES

Tune F X Serisi Ayarlama Çözeltisi nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.
Product Certifications:

ES125ML

Size: 125 mL
Matrix: 2% v/v HNO3 /tr HF (HNO3 / HF)
Documentation: TCT Certificate | Non-TCT Certificate | OSHA SDS | EU SDSWhat is TCT?

 

Analit ng/mL Analit ng/mL Analit ng/mL Analit ng/mL
Ag 40 Al 50 Nb 20 Nd 45
As 250 B 200 Ni 150 P 1000
Ba 50 Be 500 Pb 10 Pd 100
Bi 5 Ca 1000 Pr 10 Rb 30
Cd 100 Ce 10 Re 15 Sb 40
Co 35 Cr+3 40 Sc 30 Se 1250
Cs 15 Cu 150 Si 1000 Sm 45
Dy 25 Er 15 Sn 45 Sr 20
Eu 10 Fe 20 Ta 5 Tb 5
Ga 45 Gd 45 Te 500 Th 5
Ge 150 Hf 15 Ti 500 Tl 10
Ho 5 In 10 Tm 5 U 5
K 35 La 10 V 40 W 25
Li 100 Lu 5 Y 15 Yb 25
Mg 50 Mn 20 Zn 150 Zr 35
Mo 100 Na 40

Yeni pH Standartları

PHBLUE-10

pH 10 Blue Standardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PHBLUE-10-250ML pH 10 Blue Standard 250 ml
PHBLUE-10-500ML pH 10 Blue Standard 500 ml
PHBLUE-10-1L pH 10 Blue Standard 1 Litre
PHBLUE-10-4L pH 10 Blue Standard 4 Litre
PHBLUE-10-10L pH 10 Blue Standard 10 Litre

PHRED-4

pH 4 Red Standardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PHRED4-250ML pH 4 Red Standard 250 ml
PHRED4-500ML pH 4 Red Standard 500 ml
PHRED41L pH 4 Red Standard 1 Litre
PHRED44L pH 4 Red Standard 4 Litre
PHRED410L pH 4 Red Standard 10 Litre

PHYELLOW-7

pH 7 Yellow Standardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PHYELLOW7-250ML pH 7 Yellow Standard 250 ml
PHYELLOW7-500ML pH 7 Yellow Standard 500 ml
PHYELLOW71L pH 7 Yellow Standard 1 Litre
PHYELLOW74L pH 7 Yellow Standard 4 Litre
PHYELLOW710L pH 7 Yellow Standard 10 Litre

PH-6.86

pH 6.86 Standardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PH-6.86-250ML PH-6.86 Standard 250 ml
PH-6.86-500ML PH-6.86 Standard 500 ml
PH-6.861L PH-6.86 Standard 1 Litre
PH-6.864L PH-6.86 Standard 4 Litre
PH-6.8610L PH-6.86 Standard 10 Litre

PH-9.18

pH 9.18 tandardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PH-9.18-250ML PH-9.18 Standard 250 ml
PH-9.18-500ML PH-9.18 Standard 500 ml
PH-9.181L PH-9.18 Standard 1 Litre
PH-9.184L PH-9.18 Standard 4 Litre
PH-9.1810L PH-9.18 Standard 10 Litre

 

PH-12.47

pH 12.47 tandardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PH-12.47-250ML PH-12.47 Standard 250 ml
PH-12.47-500ML PH-12.47 Standard 500 ml
PH-12.471L PH-12.47 Standard 1 Litre
PH-12.474L PH-12.47 Standard 4 Litre
PH-12.4710L PH-12.47 Standard 10 Litre

Yeni Sertifikalı Titrantlar

Standardize Asit ve Baz İçin Bu Sertifikalı Titrantlar, NIST için İzlenebilir ISO Guide 34 ve ISO 17025 te yer almaktadır.

0.05M-EDTA-500ML 0.05M EDTA 500 ml
0.1M-HCL-500ML 0.1M Hydrochloric Acid 500 ml
0.1M-HNO3-500ML 0.1M Nitric Acid 500 ml
0.1M-HCLO4-500ML 0.1M Perchloric Acid 500 ml
0.1M-NAOH-500ML 0.1M Sodium Hydroxide 500 ml
1.0M-HCL-500ML 1.0M Hydrochloric Acid 500 ml
1.0M-HNO3-500ML 1.0M Nitric Acid 500 ml

Yeni İletkenlik Standartları

CON84-25

84 μmhos/cm Conductivity at 25 oC’de su matrisinde stabilite için onaylanmış sertifikalı referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

CON84-25-125ML 84 μmhos/cm Conductivity at 25 oC 125 ml
CON84-25-1L 84 μmhos/cm Conductivity at 25 oC 1 Litre
CON84-25-500ML 84 μmhos/cm Conductivity at 25 oC 500 ml

Yeni USP Standartları

IV-STOCK-60

USP 232 İlaç Maddesi Yardımcı Maddeleri Hidroklorik Asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

IV-STOCK-60-125ML USP 232 Drug Substance and Excipients 125 ml
IV-STOCK-60-500ML USP 232 Drug Substance and Excipients 500 ml