Yeni Üretime Eklenen Standartlar


 

Yeni İyon Kromatografi Kalibrasyon Standartları

IV-STOCK-61

IC (İyon Kromatografisi) Kalibrasyon Standardı, su matrisli sertifikalı bir referans materyaldir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

Ürün KoduAçıklama/Ürün ÖzellikleriAmbalaj
IV-STOCK-61-125MLANION MIX A125 ml
IV-STOCK-61-500MLANION MIX A500 ml

IV-STOCK-62

IC (İyon Kromatografisi) Kalibrasyon Standardı, su matrisli sertifikalı bir referans materyaldir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

Ürün KoduAçıklama/Ürün ÖzellikleriAmbalaj
IV-STOCK-62-125MLCATION MIX B125 ml
IV-STOCK-62-500MLCATION MIX B500 ml

IV-STOCK-63

IC (İyon Kromatografisi) Kalibrasyon Standardı, su matrisli sertifikalı bir referans materyaldir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

Ürün KoduAçıklama/Ürün ÖzellikleriAmbalaj
IV-STOCK-63-125MLANION MIX 4125 ml
IV-STOCK-63-500MLANION MIX 4500 ml

IV-STOCK-64

IC (İyon Kromatografisi) Kalibrasyon Standardı, su matrisli sertifikalı bir referans materyaldir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

Ürün KoduAçıklama/Ürün ÖzellikleriAmbalaj
IV-STOCK-64-125MLANION MIX 5125 ml
IV-STOCK-64-500MLANION MIX 5500 ml

Yeni Tekli Element Standartları

CGPTNO31

1000 ppm (μg/mL) ICP için platin klorür içermez, nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyaldir. Bu platin standardı NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

CGPTNO31-125ML1000 ppm Platinum chloride free in HNO3 for ICP125 ml
CGPTNO31-500ML1000 ppm Platinum chloride free in HNO3 for ICP500 ml

CGNB2O51

1000 ppm (μg/mL) ICP için Niobium içermez, nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir.

CGNB2O51-125ML1000 ppm Ta FREE Niobium in HNO3 for ICP125 ml
CGNB2O51-500ML1000 ppm Ta FREE Niobium in HNO3 for ICP500 ml

CGNB2O510

10000 ppm (μg/mL) ICP için Niobium içermez, nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir.

CGNB2O510-125ML10000 ppm Ta FREE Niobium in HNO3 for ICP125 ml
CGNB2O510-500ML10000 ppm Ta FREE Niobium in HNO3 for ICP500 ml

CGWH2O1

1000 ppm (μg/mL) ICP için Tungsten, nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyaldir. Bu Tungsten standardı NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir

CGWH2O1-125ML1000 ppm Tungsten in HNO3 for ICP125 ml
CGWH2O1-500ML1000 ppm Tungsten in HNO3 for ICP500 ml

CGZRCL10

10.000 ppm (μg/mL) ICP için Zirkonyum, hidroklorik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyaldir. Bu Zirkonyum standardı NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir

CGZR10-125ML10.000 ppm Zirconium in HCI for ICP125 ml
CGZR10-500ML10.000 ppm Zirconium in HCI for ICP500 ml

Yeni Çoklu (Multi) Element Standartları

THERMO-5A

ICAP Q Thermo Standardı nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir

THERMO-5A-125MLTHERMO ICAP Q125 ml
THERMO-5A-250MLTHERMO ICAP Q, 250 mL250 ml

THERMO-4AREV

Tune B ICAP Thermo Standard nitrik asit/hidroklorik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyaldir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

THERMO-4AREV-1LTHERMO TUNE B ICAP, 1L1 Litre
THERMO-4AREV-500MLTHERMO TUNE B ICAP, 500 mL500 ml

TUNE F-X-SERIES

Tune F X Serisi Ayarlama Çözeltisi nitrik asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.
Product Certifications:

ES125ML

Size:125 mL
Matrix:2% v/v HNO3 /tr HF (HNO3 / HF)
Documentation:TCT Certificate | Non-TCT Certificate | OSHA SDS | EU SDSWhat is TCT?

 

Analitng/mLAnalitng/mLAnalitng/mLAnalitng/mL
Ag40Al50Nb20Nd45
As250B200Ni150P1000
Ba50Be500Pb10Pd100
Bi5Ca1000Pr10Rb30
Cd100Ce10Re15Sb40
Co35Cr+340Sc30Se1250
Cs15Cu150Si1000Sm45
Dy25Er15Sn45Sr20
Eu10Fe20Ta5Tb5
Ga45Gd45Te500Th5
Ge150Hf15Ti500Tl10
Ho5In10Tm5U5
K35La10V40W25
Li100Lu5Y15Yb25
Mg50Mn20Zn150Zr35
Mo100Na40

Yeni pH Standartları

PHBLUE-10

pH 10 Blue Standardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PHBLUE-10-250MLpH 10 Blue Standard250 ml
PHBLUE-10-500MLpH 10 Blue Standard500 ml
PHBLUE-10-1LpH 10 Blue Standard1 Litre
PHBLUE-10-4LpH 10 Blue Standard4 Litre
PHBLUE-10-10LpH 10 Blue Standard10 Litre

PHRED-4

pH 4 Red Standardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PHRED4-250MLpH 4 Red Standard250 ml
PHRED4-500MLpH 4 Red Standard500 ml
PHRED41LpH 4 Red Standard1 Litre
PHRED44LpH 4 Red Standard4 Litre
PHRED410LpH 4 Red Standard10 Litre

PHYELLOW-7

pH 7 Yellow Standardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PHYELLOW7-250MLpH 7 Yellow Standard250 ml
PHYELLOW7-500MLpH 7 Yellow Standard500 ml
PHYELLOW71LpH 7 Yellow Standard1 Litre
PHYELLOW74LpH 7 Yellow Standard4 Litre
PHYELLOW710LpH 7 Yellow Standard10 Litre

PH-6.86

pH 6.86 Standardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PH-6.86-250MLPH-6.86 Standard250 ml
PH-6.86-500MLPH-6.86 Standard500 ml
PH-6.861LPH-6.86 Standard1 Litre
PH-6.864LPH-6.86 Standard4 Litre
PH-6.8610LPH-6.86 Standard10 Litre

PH-9.18

pH 9.18 tandardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PH-9.18-250MLPH-9.18 Standard250 ml
PH-9.18-500MLPH-9.18 Standard500 ml
PH-9.181LPH-9.18 Standard1 Litre
PH-9.184LPH-9.18 Standard4 Litre
PH-9.1810LPH-9.18 Standard10 Litre

 

PH-12.47

pH 12.47 tandardı su matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

PH-12.47-250MLPH-12.47 Standard250 ml
PH-12.47-500MLPH-12.47 Standard500 ml
PH-12.471LPH-12.47 Standard1 Litre
PH-12.474LPH-12.47 Standard4 Litre
PH-12.4710LPH-12.47 Standard10 Litre

Yeni Sertifikalı Titrantlar

Standardize Asit ve Baz İçin Bu Sertifikalı Titrantlar, NIST için İzlenebilir ISO Guide 34 ve ISO 17025 te yer almaktadır.

0.05M-EDTA-500ML0.05M EDTA500 ml
0.1M-HCL-500ML0.1M Hydrochloric Acid500 ml
0.1M-HNO3-500ML0.1M Nitric Acid500 ml
0.1M-HCLO4-500ML0.1M Perchloric Acid500 ml
0.1M-NAOH-500ML0.1M Sodium Hydroxide500 ml
1.0M-HCL-500ML1.0M Hydrochloric Acid500 ml
1.0M-HNO3-500ML1.0M Nitric Acid500 ml

Yeni İletkenlik Standartları

CON84-25

84 μmhos/cm Conductivity at 25 oC’de su matrisinde stabilite için onaylanmış sertifikalı referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

CON84-25-125ML84 μmhos/cm Conductivity at 25 oC125 ml
CON84-25-1L84 μmhos/cm Conductivity at 25 oC1 Litre
CON84-25-500ML84 μmhos/cm Conductivity at 25 oC500 ml

Yeni USP Standartları

IV-STOCK-60

USP 232 İlaç Maddesi Yardımcı Maddeleri Hidroklorik Asit matrisinde stabilite için onaylanmış bir referans materyal setidir. Bu standart NIST için İzlenebilir ve sıkı Kalite Güvencesi yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. Bir yıllık son kullanma tarihine sahiptir.

IV-STOCK-60-125MLUSP 232 Drug Substance and Excipients125 ml
IV-STOCK-60-500MLUSP 232 Drug Substance and Excipients500 ml