spex

SPEX CertiPrep Spektroskopi, Kromatografi ve diğer analitik cihazlar için Organik ve İnorganik Sertifikalı Referans Malzemeler lider üreticisidir. SPEX CertiPrep, Sertifikalı Referans Malzemeler (CRMs) ve Analitik Spektroskopisi ve Kromatografi için Kalibrasyon Standartları lider üreticisi 1954 yılından beri, bilimsel topluluk hizmeti vermektedir.

  • Pestisit Standartları
  • PCB Standartları
  • PAH Standartları
  • USP Standartları
  • Organometalik Yağ Standartları
  • XRF-Fusion Standartları
  • ICP/MS Tekli ve Karışım Metal Standartları
  • AAS Tekli ve Karışım Metal Standartları
  • IC/ISE Standartları
  • (Custom-Made) Müşteri İsteğine Göre Özel Standartlar

Lütfen katalog ürünlerini daha detaylı incelemek için aşağıdaki broşür linklerini tıklayınız.

Cannabis Flyer

Semivolatiles Flyer

Volatiles Flayer

Canadian Cannabis Pesticide Mix

Industrial Hygiene Filters

Pesticide Standards

New Product Supplement

Pesticide Mixes Product Literature

Guide to Pesticide Solubility

Organic StandardsCatalogSPEX CertiPrep Cannabis Standardları

SPEX CertiPrep; ISO/IEC 17025 ve ISO 17034 Sertifikalı Cannabis Standardları sunar. Cannabis Standardları; Kalıcı Çözeltiler, Pestisitler, “Terpene”ler ve Ağır Metaller için sunulmaktadır.

SPEX CertiPrep Pestisit Standardları

SPEX CertiPrep önceden karıştırılmış Pestisit çok bileşikli CRM’leri şimdi mevcuttur. 144 adet sık kullanılan Pestisitlerin tümünü ister misiniz? Tüm bileşikleri içeren kit SPEX CertiPrep ayrıcalığı ile firmamızdadır….