High Volume PM10 Air Sampler


Yüksek Hacimli PM10 Örnekleyici
High Volume Air Sampler – PM10

Yüksek Hacimli PM10 Örnekleyici nedir?

Yüksek Hacimli PM10 Örnekleyici, 10 µm veya daha az aerodinamik çapa sahip ortamdaki partikül maddeyi toplamak için tasarlanmış cihazıdır. USA-Federal  Referans Yöntem (FRM) standartlarına göre tasarlanmıştır. Bu örnekleyici, 10 µm’den büyük partikül maddeyi ayırmak için boyut seçici bir giriş kullanır ve filtre üzerine yalnızca PM10 konsantrasyonlarının birikmesini sağlar. Bu örnekleyiciler tipik olarak 24 saatlik örnekleme periyodu sırasında 17-28,2 L/saat (36-60 cfm) arasında bir akış hızıyla çalışır. Yüksek kaliteli bileşenlerden ve sağlam bir anotlanmış alüminyum muhafazadan yapılmış olan bu cihazlar, tüm ortam örnekleme kurulumları için çok uygundur. Tisch Environmental’ın PM10 yüksek hacimli hava örnekleyicileri, 40 CFR ek J’de bölüm 50’de özetlenen ve 0202-141 atama numarası altında federal bir referans yöntem örnekleyici olarak atanan yönergelere göre tasarlanmıştır.

PM10 örnekleyici nasıl çalışır?

Yüksek Hacimli PM10 Örnekleyici, partikülleri PM10 boyut seçimli bir giriş aracılığıyla 17-28,2 L/saat (36-60 cfm) arasındaki bir akış hızında toplar. Partiküller boyut seçici giriş boyunca ilerlerken, daha küçük PM10 partikülleri PM10 girişinden geçmeye devam ettikçe ve 8″x10″ boyutlarında kuvars filtre kağıdında toplandıkça daha büyük partiküller girişin içinde hapsolur. Bu kuvars filtre, 10 mikrondan küçük partiküllerin kütlesini belirlemek için örnekleme öncesinde ve sonrasında tartılır. Bu cihazdaki akış hızı, bir kütle akış kontrolörü, bir hacimsel akış kontrolörü veya Tisch Environmental PLUS teknolojisine sahip elektronik akış kontrolörü tarafından kontrol edilir. Tisch Environmental, her özel örnekleme kurulumuna uyacak birkaç farklı seçeneğe sahip geniş bir PM10 örnekleyici yelpazesi sunar.


Sistem Bileşenleri

Yüksek Hacimli PM10 Hava Örnekleyicileri aynı temel bileşenlerle üretilmiştir. Bir motor, zamanlayıcı, akış kontrolörü, geçen zaman göstergesi, dış mekan alüminyum kabin ve basınç kaydedici. Tisch Environmental güvenilirliği ve tutarlılığı sağlamak için yalnızca yüksek kaliteli bileşenler kullanır. Kullanıcıya esneklik sağlamak ve her benzersiz örnekleme kurulumuna uymak için çeşitli seçenekler sunuyoruz.

AKIŞ KONTROLER TİPLERİ

Kütle Akış Kontrollü (MFC): Kütle Akış Kontrolörü, örnekleme süresi boyunca sabit bir akış oranını korumak için sıcak telli bir anemometre kullanır. Sıcak telli anemometre, akış kanalına yerleştirilir ve motor hızını artırmak veya azaltmak için termal kütledeki değişiklikleri algılar.

Hacimsel Akış Kontrollü (VFC): VFC kontrolörü, önceden belirlenmiş delik çapına sahip kritik bir orifistir. Kritik orifis, hacimsel akış oranını belirlemek için bir NIST izlenebilir laboratuvarda kalibre edilir. Motor tamamen açık çalışır ve hava kritik açıklıktan geçerken, örnekleyici önceden belirlenmiş bir akış hızında çalışır.

PLUS Teknolojisi (MFC): PLUS teknolojisi MFC, ayarlanan akış oranını korumak için ortam sıcaklığı, ortam basıncı ve bir sıcak telli anemometre kullanır. Bu, mevcut en doğru akış kontrolörüdür. Ayrıca otomatik kalibrasyon işlevi ve dijital zamanlayıcıya sahiptir.

PLUS Teknolojisi (VFC): Plus Teknolojisi hacimsel akış kontrolörü, ortam akış oranını hesaplamak için kritik orifis ve PLUS kontrolörünün bir kombinasyonunu kullanır. Sistem, ortam akış oranını hesaplamak ve kaydetmek için sıcaklığı, barometrik basıncı ve orifis basıncını kullanır. Sistem ayrıca bir dijital zamanlayıcı içerir.

MOTOR TİPLERİ

Fırçalı Tip Motor: Fırça Tarzı motorlar, elektrik motoru içinde akımı iletmek için karbon motor fırçaları kullanır. Düşük maliyetlidirler ancak rutin motor fırçası değişiklikleri gerektirirler.

Fırçasız Tip Motor: Fırçasız motorlar, motor fırçaları kullanmaz ve bakım gerektirnez. Maliyetleri daha yüksektir ve emisyonları yoktur.

ZAMANLAYICI TİPLERİ

7 Günlük Mekanik Zamanlayıcı: Parlak sarı zamanlayıcı kadranı ile tanınan 7 günlük mekanik zamanlayıcı, örnekleme programını ayarlamak için bir dizi açma / kapama tetikleyicisi kullanır.

Dijital Zamanlayıcı: ABD EPA tarafından önerilen dijital zamanlayıcı, 1’de 3, 6’da 1, 7’de 1 ve özel örnekleme programlarına izin verir. Dahili pil yedeği, bir elektrik kesintisinden sonra zamanlayıcının sıfırlanmasına gerek kalmamasını sağlar. Ayrıca, kolay kullanım için bir LCD ekran ve yumuşak basma düğmeleri içerir.

Alüminyum Dış Mekan Kabini: Yüksek Hacimli PM10 Hava Örnekleyicileri, üçgen çatı tertibatına sahip anodize bir alüminyum kabine yerleştirilmiştir. Kabin, partikül maddelerin filtreye dört taraftan çekilmesine izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Dış mekan muhafazasının sağlam yapısı, asgari bakımla dayanmasını sağlar.

Dickson Chart Basınç Kaydedici: Dickson grafik kaydedici, 24 saatlik bir dönemdeki basınç değişimlerini kaydeden 4 ″ basınçlı bir araba kaydedicidir. Grafik kaydedici, motor geri basıncına bağlıdır ve basıncı 4 ‘kaydedici çizelgesine kaydeder.

Geçen Zaman Göstergesi: Geçen zaman göstergesi, cihazın aktif olarak numune topladığı saat ve dakikaları sayan mekanik bir saattir. Bu cihaz, motor ömrünü, motor fırçası değişikliklerini izlemek ve örnekleme süresini doğrulamak için kullanılır.


Akış Kontrolörü, Motor Tipi ve Zamanlayıcı Tipine göre farklı modeller mevcuttur.


Kütle Akış Kontrollü MFC (Mass Flow Controlled)

Kütle Akış Kontrollü veya MFC PM10 partikül örnekleyiciler, akış hızını kontrol etmek için bir sıcak telli anemometre probu kullanır. Sıcak telli anemometre probu akış akışına yerleştirilir ve filtre partikül toplamaya başladığında motor hızını otomatik olarak ayarlar. Bu sistemler, doğru örnekleme sonuçları sağlamak için 7 günlük bir mekanik zamanlayıcı veya ABD EPA tarafından önerilen bir dijital zamanlayıcı ile mevcuttur. Motor seçenekleri arasında fırça tarzı bir motor veya fırçasız stil motor seçimi yer alır. Kapsamlı kütle akış kontrollü PM10 yüksek hacimli hava örnekleyicileri ürünümüzü görüntülemek için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyin. 

ModelKontrolerZamanlayıcı Tipi/TimerMotor TipiElektrik/Power
TE-6070XKütle Akış Kontrollü (MFC)MekanikFırça220volt 50hz
TE-6070XZKütle Akış Kontrollü (MFC)MekanikFırça220volt 60hz
TE-6070BLXKütle Akış Kontrollü (MFC)MekanikFırçasız220volt 50hz
TE-6070BLXZKütle Akış Kontrollü (MFC)MekanikFırçasız220volt 60hz
TE-6070DXKütle Akış Kontrollü (MFC)DijitalFırça220volt 50hz
TE-6070DXZKütle Akış Kontrollü (MFC)DijitalFırça220volt 60hz
TE-6070D-BLXKütle Akış Kontrollü (MFC)DijitalFırçasız220volt 50hz
TE-6070D-BLXZKütle Akış Kontrollü (MFC)DijitalFırçasız220volt 60hz

Hacimsel Akış Kontrollü VFC (Volumetric Flow Controlled)

Hacimsel Akış Kontrollü (VFC) PM10 partikül örnekleyiciler, akış oranını kontrol etmek için önceden belirlenmiş bir delik deliği çapına sahip kritik bir açıklık kullanır. Kritik açıklık, filtreden yalnızca önceden belirlenmiş akış hızının geçmesine izin verecek şekilde delinir ve kalibre edilir. Bu sistemlerdeki motor tamamen açık çalışırken kritik delik sabit bir akış oranını korur. Bu sistemler, 7 günlük mekanik zamanlayıcı veya ABD EPA tarafından önerilen dijital zamanlayıcı ile mevcuttur. Bu sistemlere, ekonomik bir fırça tarzı motor veya bakım gerektirmeyen fırçasız bir motor takılabilir.

ModelKontrolerZamanlayıcı Tipi/TimerMotor TipiElektrik/Power
TE-6070VXHacimsel Akış Kontrollü (VFC)MekanikFırça220volt 50hz
TE-6070VXZHacimsel Akış Kontrollü (VFC)MekanikFırça220volt 60hz
TE-6070V-BLXHacimsel Akış Kontrollü (VFC)MekanikFırçasız220volt 50hz
TE-6070V-BLXZHacimsel Akış Kontrollü (VFC)MekanikFırçasız220volt 60hz
TE-6070DVXHacimsel Akış Kontrollü (VFC)DijitalFırça220volt 50hz
TE-6070DVXZHacimsel Akış Kontrollü (VFC)DijitalFırça220volt 60hz
TE-6070DV-BLXHacimsel Akış Kontrollü (VFC)DijitalFırçasız220volt 50hz
TE-6070DV-BLXZHacimsel Akış Kontrollü (VFC)DijitalFırçasız220volt 60hz

Plus Kütle Akış Kontrollü MFC (Mass Flow Controlled PLUS)

MFC PLUS sistemi, piyasadaki en gelişmiş PM10 ortam partikül örnekleyicisidir. Anlık ve doğru akış kontrolü için mikroişlemci tabanlı bir denetleyici kullanır. Sistemin yerleşik sıcaklık ve barometrik basınç sensörleri, mikroişlemci tabanlı kütle akış denetleyicisi ile birlikte, sistemin akış oranını doğru bir şekilde hesaplamasına olanak tanır. PLUS teknolojisi akış denetleyicileri, dahili pil yedeklemeli dahili bir dijital zamanlayıcı, birden fazla geçen zaman göstergesi ve veri alma için harici bir USB sürücü ile dört veri günlüğü içerir. Sistem veri günlükleri, ortalama, minimum ve maksimum ortam sıcaklığını ve barometrik basıncı ve ayrıca toplam ortam ve standart akış oranını kaydeder. Bu PLUS teknolojisine sahip akış kontrolörleri, uzun alan kalibrasyonu ve manuel debi hesaplamaları ihtiyacını ortadan kaldıran bir otomatik kalibrasyon özelliği de içerir.

ModelKontroler (Zamanlayıcılı)Motor TipiElektrik/Power
TE-PM10PLUSXPLUS Kontrollü (MFC)Fırça220volt 50hz
TE-PM10PLUSXZPLUS Kontrollü (MFC)Fırça220volt 60hz
TE-PM10PLUS-BLXPLUS Kontrollü (MFC)Fırçasız220volt 50hz/60hz

Plus Hacimsel Akış Kontrollü VFC (Volumetric Flow Controlled PLUS)

MFC PLUS kontrol cihazı ile aynı platform üzerine kurulu olan VFC PLUS sistemi, TSP, PM10 veya PM2.5 yüksek hacimli hava örnekleyicisinin hacimsel akış oranını doğru bir şekilde hesaplar ve kaydeder. VFC PLUS denetleyicisi, gerçek ortam hacimsel akış oranını doğru bir şekilde hesaplamak için ortam barometrik basıncını, ortam sıcaklığını ve filtre tutucudaki basınç düşüşünü kullanır. Tüm örnek veriler günlüktür ve USB bağlantı noktası aracılığıyla indirilebilir ve herhangi bir elektronik tablo programı kullanılarak görüntülenebilir. Entegre dijital zamanlayıcı, doğru numune planlamasına izin verir ve ayrıca, kesintili yerinde elektrik kesintileri nedeniyle numune programlarının ihlal edilmemesini sağlamak için dahili bir batarya yedeğine sahiptir.

ModelKontroler (Zamanlayıcılı)Motor TipiElektrik/Power
TE-6070VFC+XPLUS Kontrollü (VFC)Fırça220volt 50hz
TE-6070VFC+XZPLUS Kontrollü (VFC)Fırça220volt 60hz
TE-6070VFC+BLXPLUS Kontrollü (VFC)Fırçasız220volt 50hz/60hz


İlgili Dokümanlar

CFR-2000-title40-vol2-part50-appJ

TE-6000-Series-PM10-Manual