Yüksek Hacimli Hava Örnekleyiciler

(High Volume Air Samplers)

Ortam havasında havayla taşınan partikül maddelerin toplanması için Yüksek Hacimli Hava Örnekleyicileri kullanılır. Toplam Askıda partikül maddelerin (TSP), aerodinamik çapı 10µm’den küçük partikül madde (PM10), aerodinamik çapı 2.5µm’den küçük partikül madde (PM2.5) ve yarı uçucu organik bileşikler ve pestisitler (PUF) toplanması için modeller mevcuttur.


Total Suspended Particulate (TSP)

Total Askıda Partiküller (TSP)

Yüksek Hacimli PM10

Yüksek Hacimli PM10

Yüksek Hacimli PM2.5

Yüksek Hacimli PM2.5

Yüksek Hacimli PUF Örnekleyici

Yüksek Hacimli PUF Örnekleyici